O spoločnosti

Od projektu, cez realizáciu až po bývanie v jednom balíčku

Spoločnosť PROJEKTSTUDIO vznikla na základe rozširovania portfólia služieb v oblasti architektúry a stavebníctva firmy Lateko-strechy, s.r.o. Korene našich stavebných aktivít siahajú do roku 1996, kedy firma začala pôsobiť v oblasti realizácie striech. V súčasnej dobe spoločne pôsobíme na stavebnom trhu na základe výbornej spolupráce a vďaka spokojnosti našich klientov.

office

PROJEKTSTUDIO JE spoločnosť zaoberajúca sa architektúrou, projektovaním, statikou a realizáciou stavieb. Hlavným zameraním spoločnosti sú individuálne projekty a realizácia nielen rodinných domov, ale aj iných druhov pozemných stavieb. Medzi naše služby patrí okrem iného aj statika stavieb a realizácia drevených konštrukcií a striech.

Venujeme sa individuálnym projektom zostaveným podľa špecifických požiadaviek klienta. Naše práce sú výsledkom dôrazu na detail, cit a prostredie, v ktorom stavbu navrhujeme. Každý externý faktor vplývajúci na projekt starostlivo spracujeme a vyhodnotíme. Vytvoríme tak pevné základy pre realizáciu stavby. V rámci návrhu nezabúdame na energetickú nenáročnosť a ekologickú a ekonomickú efektívnosť samotnej realizácie stavby.

Naším cieľom je vaša spokojnosť a kvalitný výsledok, či už v oblasti projektovania, statiky, alebo realizácie stavieb!